pomiedzy tu i tam

Warunki uczestnictwa, kluczowe dane i praktyczne porady

 

o temacie: „pomiedzy tu i tam“

 

Ostateczny termin przeslania: 15 sierpnia 2017 

 

koszty:

Bezlatne uczestnictwo, w indywidualnych przypadkach w nabywaniu materiałów mozliwa jest pomoc, koszty transportu i koszty wysyłki uczestnik ponosi indywidualnie.

 

Kto może wziąsć udział?

- Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosle , kobiety i mezczyzn jak röwniez mlodziez,

która aktualnie przebywa w więzieniu, w areszcie otwartym bädz tez podlega karze tymczasowego ograniczenia wolnosci.

 

Jakie prace są uprawnione do udziału w omawianym konkursie?

- rysunki, obrazy i grafiki, ktöre nie przekraczajä wielkości 60 x 80 cm, jezeli to mozliwe w ramkach albo w Passepartout, w przypadku plötna , z otworem do zawieszania.

 

Jakie opisy powinny posiadac nadeslane prace? Nazwisko uczestnika konkursu

Narodowość uczestnika

Kraj i nazwa aresztu z adresem!

Tytul nadeslanej pracy, wielkosc, jakä technikä wykonano prace Data wyslania pracy

 

Kto nagradza nadeslane prace, jakie nagrody sä do rozdania i co stanie sie z tymi pracami?

Międzynarodowe jury jest odpowiedzialne za wybór zwycięzców. Decyzja jury jest wiążąca i ostateczna. Kryteria oceny: oryginalność, interpretacja tematu, jakość projektu.

Zostanä wypłacone nagrody pieniężne: 1 nagroda € 1000, 2. nagroda, € 500, 3. nagroda, € 300 , 4. do 10. nagrody Cena: € 100. Nadeslane prace nalezy traktowac jako darowizne ktöra bedzie sluzyc dobremu celowi spolecznemu. Prace bedä częścią wystaw objazdowych. Konkurs sluzy wyläcznie charytatywnym celom röznych spolecznych ugrupowan. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa a na zyczenie - jeżeli środki wystarczä - dostępny katalog. Wszystkie prace zostaną opublikowane w Internecie.

 

Przesylac do:

Art and Prison e.V.

Wrangelstrasse 51

D - 10997 Berlin

 

Prawne wskazöwki:

Bioräc udzial w konkursie uczestnik oswiadcza, że jest autorem nadeslanej pracy i ma do niej wszelkie prawa. Art and Prison e.V. ma prawo rozpowszechniac przeslane prace bez pobierania za nie honorarium. Prawa autorskie pozostajä w gestii wykonawcy jak röwniez nieograniczona mozliwosc dalszego ich rozpowszechniania. Za uszkodzenia lub utrate przeslanych prac organizatorzy nie ponoszä odpowiedzialności. Nadeslane prace przechodzä na wlasnosc organizatora, ktöry oficjalnie jest zarejestroeany jako niedochodowa organizacja spoleczna, W razie potrzeby zapewniona jest anonimowosc. Uczestnicy wysyłając swoje prace konkursowe akceptując warunki uczestnictwa. Zastrzega się możliwość zmian w warunkach uczestnictwa. Od tej decyzji nie przysluguje prawo do odwolania. Prosimy nie wysylac prac jezeli nie bedä mogly byc spelnione warunki konkursu podane przez organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna.